Temaer i Me&We

Materialekataloget til Me&We indeholder aktiviteter til otte overordnede temaer

Nedenfor kan I læse om baggrunden for og formålet med de enkelte temaer samt det estimerede tidsforbrug og timing for gennemførelsen af temaet.

De otte temaer i Me&We skaber tilsammen rammen for at styrke unges evne til at etablere og bevare de relationer, de har behov for og give unge positive erfaringer med at dele det, som er svært. Samtidig bliver de unge inspireret til at tage del i og ansvar for fællesskabet og skabe en kultur, hvor alle føler sig gode nok. Derudover er der fokus på søvn og den enkeltes evne og muligheder for at lade op, da mangel på søvn og hvile nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Temaernes rækkefølge og tidsforbrug

Det første tema ‘Godt i gang’ afvikles i løbet af de første par uger af efterskoleåret, og det sidste tema ‘Efter efterskolen’ passer til at runde skoleåret af. De mellemliggende temaer skal ikke placeres i en bestemt rækkefølge – dog med undtagelse af temaet ‘At lade op’, som skal afvikles før temaet ‘Søvn’.

På efterskolerne udarbejdes en plan over placeringen af de seks midterste temaer. Nogle temaer indlægges i årsplanen på forhånd, og andre temaer anvendes, når der opstår et relevant tidspunkt i løbet af skoleåret. Alle temaer og tilhørende aktiviteter er vigtige for det samlede udbytte af Me&We.

Temaerne varierer både i længde og i antallet af aktiviteter. Temaernes aktiviteter er tilrettelagt, så de kan integreres i efterskolens skema og hverdag.

Materiale der kan bruges i mange sammenhænge

Undervejs i de forskellige temaer vil der være materiale til aktiviteter, som kan afvikles fælles til fx fællestimer/fællessamlinger, samt aktiviteter, som kan afvikles i grupper eller klassesammenhænge. Temaerne kan desuden med fordel bruges som uformelt samtaleemne med eleverne uden for undervisningstiden i efterskolens hverdag.

Godt i gang

I de første uger af efterskoleåret skal eleverne hjælpes godt i gang med fællesskabet og det sociale liv på efterskolen. Nogle elever kommer hurtigt og godt fra start, og andre elever kan have brug for lidt ekstra hjælp på vejen.

Formålet med ‘Godt i gang’

Aktiviteterne i dette tema har fokus på at bevidstgøre og øve grundlæggende sociale færdigheder hos eleverne. Temaet indeholder noget om menneskers forskelligheder, om kunsten at skabe kontakt, smalltalke samt vise interesse og lytte til andre. En del af temaet består af øvelser, som har fokus på, hvordan man kan møde sine nye efterskolekammerater på en god måde.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 7,5 time.

Hele temaet afvikles over 3-4 uger i starten af efterskoleåret.

Mig og min mobil

Mobiltelefonen er for mange unge (og voksne) en uundværlig følgesvend, og det kan være svært at finde den rette balance, når det gælder mængden af mobilbrug. Det kan nemt blive en vane at benytte mobiltelefonen meget mere, end man egentlig har lyst til, eller hvad der er godt for en.

Mobilen kan give både fordele og udfordringer, også socialt. Det er positivt, at vi let kan holde kontakt til familie og venner. Men det er samtidig en kunst at styre sit forbrug og holde fast i sig selv og sine egne meninger midt i alle de forskellige indtryk og påvirkninger, der følger med SoMe-kulturen. Udtrykket ’Mobilen bringer os tættere på dem, der er langt væk, men længere væk fra dem, der er tæt på’ indkapsler meget godt tematikken.

Formålet med temaet ‘Mig og min mobil’

Dette tema har til formål at få eleverne til at overveje, hvordan og hvor meget de bruger deres mobil, ligesom det har til formål at give eleverne fakta om mobilbrug. Fx er det interessant, at danske unge har Europa-rekord i skærmtid, og at et studie viser, at bruger du mere end 23 minutter i træk på Facebook eller 31 minutter i træk på Instagram, gavner det ikke din glæde eller tilfredshed. Der frigives dopamin, når vi får likes, ligesom kram, grin og gode oplevelser også kan frigive dopamin.

Temaet skal ses som en anledning til at tænke over og drøfte mobilvaner frem for som en løftet pegefinger over for eleverne. Temaet kan også anvendes i forbindelse med en generel drøftelse af mobilreglerne på efterskolen.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 2 timer.

Hele temaet afvikles over 1-2 uger ved drøftelse af mobilregler i starten eller i løbet af skoleåret.

At lade op

En af udfordringerne som efterskoleelev kan være det høje aktivitetsniveau. Der er ofte mange tilrettelagte aktiviteter fra efterskolens side hver eneste dag, og når eleverne har fri, kan de være bange for at gå glip af noget eller for ikke at være med, hvor det sker. I daglig tale kaldes det FOMO – fear of missing out.

At holde små pauser i hverdagen er ikke kun godt for den fysiske og mentale trivsel. Pauser til at lade batterierne op styrker også vores sociale overskud og påvirker vores evne til at skabe gode relationer. Den nærværende pause øger venligheden mod os selv, vores empati og vores evne til at indgå i positive fællesskaber.

Formålet med temaet ‘At lade op’

Dette tema har til formål at give eleverne viden om, hvor vigtigt det er med pauser for at fungere godt i en travl hverdag. Temaet beskæftiger sig med forskellige typer af pauser og skulle gerne gøre eleverne mere bevidste om, hvornår og hvordan de hver især har brug for at holde små pauser i hverdagen. Dette tema kan med fordel italesættes og integreres som et gennemgående element gennem hele efterskoleåret.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 2,5 time.

Hele temaet afvikles over 1-2 uger. Efterår eller vinter, når hverdagen på efterskolen er kommet godt i gang.

Fællesskab

Mennesket er flokdyr. Vi har det bedst i fællesskabet, og for mange udgør det en trussel at være alene. Det ligger instinktivt i os at gøre det samme som flokken og forsøge at blive en del af den.

Oplevelsen af at være en del af små og store fællesskaber kan være af stor betydning for både den enkelte elev og elevgruppens sociale trivsel. Nogle gange opstår fællesskabsfølelsen spontant, og andre gange er der brug for at hjælpe den på vej.

Formålet med temaet ‘Fællesskab’

Temaet om fællesskab ønsker at gøre opmærksom på den enkelte elevs rolle og ansvar som deltager i et socialt fællesskab. Aktiviteterne har til formål at sætte tanker og samtaler i gang om, hvad der er det gode at gøre i forskellige situationer.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 3,5 time.

Hele temaet afvikles over 2-3 uger på tidspunkter af skoleåret, hvor der kan være behov for at sætte ekstra fokus på fællesskabet.

Forstå dig selv og andre

Mange unge har en idealiseret forestilling om andre unges liv, og mange unge oplever ofte en uhensigtsmæssig præstationskultur, hvor det er vanskeligt at vise et upoleret billede af sig selv og sit liv. Undersøgelser viser samtidig, at hver femte ung ikke taler med deres venner om det, der går dem på. Kombinationen af de to forhold, kan eskalere følelsen af ikke at være god nok og stå i vejen for, at man kan etablere nære tillidsbaserede relationer. På den måde kan der blive tale om en ond spiral, hvor unges oplevede sociale mistrivsel stiger.

Formålet med temaet ‘Forstå dig selv og andre’

Dette tema har til formål at styrke elevernes accept af sig selv, hinanden og deres indbyrdes forskelligheder og på den måde hjælpe eleverne både personligt og i deres sociale samspil med de andre elever. Der er indhold, som sætter elevernes tanker i gang om dét at være ærlig om sig selv og om at turde dele sine tanker med andre.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 4,5 time.

Hele temaet afvikles over 2-3 uger på tids- punkter af skoleåret, hvor der er behov for at styrke elevernes rummelighed og selvaccept.

Søvn

Søvn er på mange måder vigtigt for at kunne fungere godt som menneske. Søvn eller mangel på søvn påvirker vores fysiske velbefindende og ydeevne, og søvn har samtidig stor betydning for vores humør og vores sociale evner. Når vi er veludhvilede, giver vores overskud os bedre muligheder for at skabe gode relationer og bidrage positivt til fællesskabet.

Formålet med temaet ‘Søvn’

Dette tema beskæftiger sig med søvn, og udover at komme med fakta får eleverne mulighed for at undersøge og reflektere over deres egne vaner. Temaet skal ses som oplysende og inddragende frem for en løftet pegefinger over for eleverne.

Temaet om søvn kan give anledning til, at efterskolens medarbejdergruppe ser på elevernes døgnrytme. I temaet er der forskellige forslag til, hvordan man kan forbedre elevernes mulighed for at få tilstrækkeligt med søvn.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 1,5-2 time.

Hele temaet afvikles over 2-3 uger. Efterår eller vinter, hvor mange oplever, at behovet for søvn er større.

Kammeratskab

I materialets første tema ‘Godt i gang’ blev der arbejdet med opbygning af det sociale liv og træning af sociale færdigheder. Senere på efterskoleåret kan det igen være aktuelt at beskæftige sig med dette område.

Formålet med temaet ‘Kammeratskab’

Aktiviteterne i temaet ‘Kammeratskab’ har til formål at styrke kammeratskabet blandt eleverne samt skabe fokus på elevernes indbyrdes samspil med hinanden.

Temaet har indhold, som træner kommunikationsevnerne, samt indhold, der på forskellig måde beskæftiger sig med kammeratskab.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 4 timer.

Hele temaet afvikles over 2-3 uger midt i skoleåret for at facilitere mulighederne for nye kammeratskaber og/eller i forbindelse med værelsesbytte.

Efter efterskolen

Stemningen kan være noget skiftende og forskellig hos eleverne i den sidste tid på efterskolen. Det kan være vemodigt at skulle sige farvel til kammeraterne og til hele den trygge ramme, som efterskolen er blevet for de fleste elever. Det kan være usikkert at skulle bryde op og starte på noget nyt igen efter sommerferien. Samtidigt vil der sikkert også være elever, som er mættet af den intense efterskolestemning, og som ser frem til at komme hjem igen eller glæder sig til nye udfordringer.

Formålet med temaet ‘Efter efterskolen’

Materialets sidste tema skal hjælpe eleverne med at afslutte efterskoleåret og tage de gode minder, redskaber og kompetencer med sig videre. Der vil være anledning til at se tilbage og reflektere over, hvad eleverne har lært på det sociale område og om sig selv.

Det samlede tidsforbrug til dette tema er ca. 3,5-5 timer.

Hele temaet afvikles over 1-2 uger i løbet af juni som en del af afslutningen på skoleåret.