Projektpartnere

Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen har i fællesskabet udviklet projekt Me&We.Tuborgfondet er finansiel partner på projektet.

I 2007 etablerede Hendes Majestæt Dronningen Mary Fonden med det formål at arbejde for et samfund, hvor alle oplever at høre til ud fra grundtanken ‘Mennesker har brug for mennesker’. Mary Fonden er en anderledes fond forstået på den måde, at fonden selv identificerer, udvikler og driver sine projekter i samarbejde med andre – i det her tilfælde Just Human og Efterskoleforeningen.

Vi ved i dag, at vores kontakt til andre mennesker er afgørende for vores livskvalitet og helbred, og Mary Fondens arbejde går netop ud på at styrke fællesskabet og åbne det op, så alle føler sig set, anerkendt og værdifuld.

Just Human er en dansk NGO, stiftet i 2015 af Chris MacDonald som er Human Fysiolog. Just Humans mission er at inspirere unge og deres rollemodeller til at passe godt på sig selv og hinanden. Det moderne samfund matcher dårligt med vores medfødte biologiske, mentale og sociale behov. Derfor bekæmper Just Human ’mismatch’ med inspiration til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Just Human opererer i et netværk, der spænder vidt. Fra de fremmeste trivselsforskere til voksne, forældre og lærere over til de børn og unge, som er næste generations vigtige stemme. I det krydsfelt ligger Just Humans kerneopgave: formidling og inspiration til forandring, både på individ- og samfundsniveau.

Alle efterskoler er medlem af Efterskoleforeningen. Efterskoleforeningen varetager en lang række opgaver fra rådgivning om skoledrift, jura og økonomi til pædagogisk udviklingsarbejde og markedsføring for efterskolerne. Der er ca. 250 efterskoler fordelt over hele Danmark, som hver især er forskellige i værdigrundlag og fagtilbud. Heraf er 20 af efterskolerne for elever med læse- og stavevanskeligheder og 19 for elever med særlige behov.

Efterskoleforeningen støtter op om efterskolernes arbejde med at styrke de unges faglige og personlige udvikling og ruste de unge til fremtidige uddannelses- og karrierevalg.

Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggerier i 1931. Tuborgfondet er i dag en del af Carlsbergfondet, som er hovedaktionær i verdens tredjestørste bryggeri Carlsberg, hvorfra Tuborgfondet hvert år får sine midler til uddeling.

Tuborgfondet støtter unge mennesker, som i fællesskab søger at forandre, handle og udvikle nye idéer til gavn for samfundet.