Me&We

Fremmer en socialt stærk ungdomsgeneration ved at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber.